Edukacja

Programy i metody

Elementy Planu Daltońskiego
nacisk na uczenie samodzielności, współpracę i odpowiedzialność

Rozwój kompetencji matematycznych
według metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Wspomaganie nauki czytania
według metody Ireny Majchrzak, Metodę Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz

Edukacja muzyczno – ruchowa
według metody Batti Strauss i metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Autorskie programy nauczycieli

Programy wspierające rozwój dziecka na wszystkich polach z naciskiem na samodzielność i współpracę

Elementy metody Montessori
Metoda Montessori nacisk na swobodny rozwój dzieci.

 

Realizacja podstawy programowej MEN

Codzienny ruch na świeżym powietrzu

w naszym przedszkolu dzieci codziennie wychodzą na świeże powietrze w myśl zasady, że nie ma złej pogody, ważne jest właściwe ubranie.

Edukacja matematyczna
wg autorskiego programu rozwijającego kompetencje kluczowe w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Program oparty jest na metodzie prof. Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej, będący wynikiem wieloletnich badań nad niepowodzeniami szkolnymi dzieci.

Edukacja językowa
nauka płynnego komunikowania się, zabawy logorytmiczne

Edukacja przyrodnicza
oparta na samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach, obserwacji zjawisk przyrodniczych i realizacji projektów (Człowiek, Kosmos, LAS, Żywioły). Zajęcia prowadzone także poza przedszkolem (park, las, ogród)

Edukacja ruchowa
obejmującą gimnastykę korekcyjną, rytmikę, taniec – zumbę

Edukacja artystyczna
warsztaty artystyczne, otwarta pracownia, dramy teatralne

Edukacja kulturalna
profesjonalne przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, wycieczki do galerii, muzeów (w tym lekcje muzealne), spotkania z ciekawymi ludźmi, wizyty w interesujących miejscach (lotnisko, piekarnia) – zgodnie z harmonogramem,

 

Wspieranie rozwoju

Nasze przedszkole realizuje program Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci 0-6 lat. Przedszkolaki objęte są opieką logopedyczną, fizjoterapeutyczną oraz psychologiczną.

Zajęcia logopedyczne i fizjoterapeutyczne prowadzone przez specjalistów odbywają się w przedszkolu.