Edukacja

Programy i metody

Rozwój kompetencji matematycznych
według metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Wspomaganie nauki czytania
według metody Ireny Majchrzak, Metodę Dobrego Startu wg Marty Bogdanowicz

Edukacja muzyczno – ruchowa
według metody Batti Strauss i metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Autorskie programy nauczycieli

Elementy metody Montessori
Metoda Montessori nacisk na swobodny rozwój dzieci.

 

Realizacja podstawy programowej MEN

Edukacja matematyczna
wg autorskiego programu rozwijającego kompetencje kluczowe w nauczaniu przedmiotów ścisłych. Program oparty jest na metodzie prof. Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej, będący wynikiem wieloletnich badań nad niepowodzeniami szkolnymi dzieci.

Edukacja językowa
nauka płynnego komunikowania się

Edukacja przyrodnicza
oparta na samodzielnie przeprowadzanych doświadczeniach, obserwacji zjawisk przyrodniczych i realizacji projektów (Człowiek, Kosmiczni Odkrywcy)

Edukacja ruchowa
obejmującą gimnastykę korekcyjną, rytmikę, taniec

Edukacja artystyczna
warsztaty artystyczne, dramy teatralne

Edukacja kulturalna
profesjonalne przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, wycieczki do galerii, muzeów (w tym lekcje muzealne), spotkania z ciekawymi ludźmi, wizyty w interesujących miejscach (lotnisko, piekarnia) – zgodnie z harmonogramem,

 

Wspieranie rozwoju

Nasze przedszkole realizuje program Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci 0-6 lat. Przedszkolaki objęte są opieką logopedyczną, fizjoterapeutyczną oraz psychologiczną.

Zajęcia logopedyczne i fizjoterapeutyczne prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Pegaz” odbywają się w przedszkolu.