Strojenie Sali – 5 grudnia

We wtorek – 5 grudnia, odbędzie się Strojenie Sali. Nauczyciele wszystkich grup zapraszają rodziców na godzinę 17! Dołóżmy starań, aby niespodzianka dla dzieci była wyjątkowa..

Chętnych rodziców prosimy o zgłaszanie się do Nauczycieli prowadzących!